Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr

Vedteke i kommunestyret 18.12.2018, sak 90/2018
Gjeldande frå 01.01.2019

Renovasjonsgebyr