Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr

Vedteke i kommunestyret 18.11.2019, sak 119/2019
Gjeldande frå 01.01.2020

Renovasjonsgebyr