Min renovasjon

Min renovasjon

Vestnes kommune er med i det interkommunale miljøselskapet Årim. Det vil si at dei ordnar med ditt renovasjonsabonnement og samlar inn ditt avfall

Mitt abonnement

Her finn du informasjon om ditt renovasjonsabonnemnet - kva dunkar du har

MinSide - Renovasjon - Mine neste tømminger

 

 

Endre abonnement

Dersom du vil endre størrelse på dunkane ddine tek du kontakt med Årim

Renovasjonsgebyr

 

Månadleg fakturering

Vestnes kommune tilbyr vi månadleg faktura for kommunale eigedomsavgifter. 

Søk om månadleg fakturering

 

Eigedomsskatt

MinSide - Eiendomsskatt