Tresfjord oppvekstsenter

Tresfjord oppvekstsenter

SIDA ER IKKE AKTIV DÅ ELEVANE ER FLYTTA TIL HELLAND BARNESKULE.

Skulen var fram til hausten 2020 ein del av Tresfjord oppvekstsenter, der barnehagen heldt til 1.etasje i skulebygget. Elevane er midlertidig flytta til Helland skule. Ungdomsskulelevane frå Helland skule skal nytte skulebygget fram til ombygginga ved Helland skule er ferdig, då skal det vurderast om skuledrift for barnesteget skal takast opp att i Tresfjord.

 

Adresse

Besøksadresse

Skulebakken 1
6391 Tresfjord

Kart