Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 17.07.2020, kl 10:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Helland skule

Helland skule

Helland skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med ca. 400 elevar på 1.- 10.årssteg.

Skulen har skulefritidsordning med ca. 90 barn. Skulen har ansvaret for undervisning for elevar som er busett på Kollen ungdomsbase.

Det er idrettshall på skuleområdet. Skulen ligg sentralt i kommunen, gangavstand til hurtigbåt til Molde og nær busstopp for Timeekspressen til Ålesund.

Visjon

Skulen sin visjon: "å skape eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule".

Informasjon

Planar

Rådsorgan 

Referat frå foreldrerådsuvalet (FAU)
Referat frå samarbeids- og skulemiljøutvala  
Felles høyringssvar frå rådsorgana ved Helland skule ang. skuleutvalet sin rapport knytt til ny skulestruktur (PDF, 106 kB)   
Høyringsinnspel SU-SMU Helland skule til kommunestyremøte 12.12.2019 (PDF, 108 kB)

Slik har vi det

Kontaktinformasjon

Helland skule
Telefon 71 18 85 50
Gisela Stene Smith-Nilsen
Einingsleiar/Rektor
E-post
Telefon 71 18 85 52
Mobil 994 41 455
Kathrin Villa
Undervisningsinspekt
E-post
Telefon 71 18 85 73

Adresse

Besøks- og postadresse

Skulevegen 2
6390 Vestnes

Kart