Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 21.10.2020, kl 10:03

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Helland skule

Helland skule

DENNE SIDA SKAL AVVIKLAST OG DET ER OPPRETTA NYE SIDER FOR HELLAND BARNESKULE OG HELLAND UNGDOMSSKULE.

Visjon

Skulen sin visjon: "å skape eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule".

Informasjon

Planar

Rådsorgan 

Referat frå foreldrerådsuvalet (FAU)
Referat frå samarbeids- og skulemiljøutvala  
Felles høyringssvar frå rådsorgana ved Helland skule ang. skuleutvalet sin rapport knytt til ny skulestruktur (PDF, 106 kB)   
Høyringsinnspel SU-SMU Helland skule til kommunestyremøte 12.12.2019 (PDF, 108 kB)

Slik har vi det