Oppseiing av bevilling

Oppseiing av bevilling

Du må melde frå til kommunen, dersom du skal avvikle drifta på ein sals-, skjenke- eller serveringsstad.

Sei opp bevillinga di skriftleg til Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Kontaktinformasjon

Asbjørg Oddny Folland
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 53

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart