Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 29.09.2020, kl 09:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Spesialundervisning for vaksne

Spesialundervisning for vaksne

Vaksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan ha rett til spesialundervisning dersom dei ikkje får tilstrekkeleg utbytte av opplæringa og vaksenopplæringa ikkje kan tilpasse opplæringa godt nok for deg.

PPT i kommunen må vurdere og gi råd om kva du treng, og kommunen må gjere vedtak om rett eller ikkje rett til spesialundervisning.

PPT kan ha behov for å samarbeide med andre, PPT har teieplikt.

Les meir om spesialundervisning for vaskne hos Utdanningsdirektoratet.

Slik søker du

Søk om spesialundervisning for vaksne på elektroniske skjema.

 

Kontaktinformasjon

Kvalifisering og integrering
Helene Brendeløkken
Avdelingsleiar
E-post
Mobil 412 09 456
Toril Hollingsæter Alvsåker
Einingsleiar, Eining for kvalifisering og integrering
E-post
Telefon 71 18 42 52
Mobil 979 62 670

Opningstider

Kvardagar 08:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Myra 21
6390 Vestnes

Kart