Om Vestnes vaksenopplæring

Om Vestnes vaksenopplæring

Flyktningkontoret og vaksenopplæringa ligg under eining for kvalifisering og integrering. 

Vestnes vaksenopplæring er en kommunal skule for norske og minoritetsspråklege vaksne. Ungdomar frå andre land med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan få opplæring frå dei fyller 16 år.

Opplæringa er organisert i samsvar med den kommunale skuleruta.

Det overordna målet ved vaksenopplæringa er kvalifisering og integrering. For dei minoritetsspråklege vil ein styrke deira mulegheiter for deltaking i yrkes- og samfunnsliv, og deira økonomiske sjølvstende.

Kva opplæringstilbod tilbyr vi?

  • Norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar
  • Grunnskuleopplæring for norske og innvandrarar
  • Spesialundervisning for vaksne
  • Introduksprogram for busette flyktningar
  • Kursverksemd

Kontaktinformasjon

Kvalifisering og integrering
Kathrin Furland
Einingsleiar
E-post
Telefon 408 91 183

Opningstider

Kvardagar 08:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Myra 21
6393 Vestnes

Kart