Informasjon om koronaviruset

Om flyktningtenesta

Om flyktningtenesta

Arbeidet med kvalifisering og integrering av innvandrarar  i Vestnes kommune er organisert i ei eiga teneste.

Flyktningkontoret og vaksenopplæringa ligg under eining for kvalifisering og integrering. 

Flyktningtenesta består av programrådgjevarar og miljøarbeidarar. Dei har ei heilheitleg oppfølging av busette flyktningar i Vestnes kommune.

Kontaktinformasjon

Kvalifisering og integrering
Toril Hollingsæter Alvsåker
Einingsleiar, Eining for kvalifisering og integrering
E-post
Telefon 71 18 42 52
Mobil 909 29 303

Opningstider

Kvardagar 08:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Myra 21
6390 Vestnes

Kart