Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Busetting

Busetting

Vestnes kommune har busatt flyktningar sidan 2013. Det er kommunestyret som vedtar kor mange som skal busettast kvart år, etter anmodning frå Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi).

Flyktningkontoret har individuell oppfølging av busette flyktningar i samarbeid med andre tenester.

Vestnes kommune har busett:

  • 15 flyktningar i 2013
  • 10 flyktningar i 2014
  • 10 flyktningar i 2015
  • 10 flyktningar i 2016
  • 10 flyktningar i 2017
  • 10 flyktningar i 2018

Familiegjenforening og sekundærbusetting kjem i tillegg.

Flyktningane vil bli busett i kommunale og private bustader i sentrumsområde.

Nyankomne flyktningane vil hovudsakleg få opplæring i norsk og samfunnsfag, men også i det å bu og leve i Norge. Målet er at flyktningane skal bli sjølvstendige innbyggjarar i Vestnes så snart som råd.

Sjå IMDI.no

Kontaktinformasjon

Kvalifisering og integrering
Toril Hollingsæter Alvsåker
Einingsleiar, Eining for kvalifisering og integrering
E-post
Telefon 71 18 42 52
Mobil 979 62 670

Opningstider

Kvardagar 08:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Myra 21
6390 Vestnes

Kart