Busetting

Busetting

Vestnes kommune har busatt flyktningar sidan 2013. Det er kommunestyret som vedtar kor mange som skal busettast kvart år, etter anmodning frå Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi).

Flyktningkontoret har individuell oppfølging av busette flyktningar i samarbeid med andre tenester.

Vestnes kommune har busett:

  • 15 flyktningar i 2013
  • 10 flyktningar i 2014
  • 10 flyktningar i 2015
  • 10 flyktningar i 2016
  • 10 flyktningar i 2017
  • 10 flyktningar i 2018

Familiegjenforening og sekundærbusetting kjem i tillegg.

Flyktningane vil bli busett i kommunale og private bustader i sentrumsområde.

Nyankomne flyktningane vil hovudsakleg få opplæring i norsk og samfunnsfag, men også i det å bu og leve i Norge. Målet er at flyktningane skal bli sjølvstendige innbyggjarar i Vestnes så snart som råd.

Sjå IMDI.no

Kontaktinformasjon

Kvalifisering og integrering
Kathrin Furland
Einingsleiar
E-post
Telefon 408 91 183

Opningstider

Kvardagar 08:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Myra 21
6390 Vestnes

Kart