Tenestekontoret

Tenestekontoret

Tenestekontoret arbeider etter ei målsetting om at alle innbyggarar i kommunen skal sikrast lik tilgang til naudsynte og forsvarlege helse- og omsorgstenester.

Tenestekontoret skal:

  • gje informasjon, rettleiing, motta, kartlegge og saksbehandle søknader om helse- og omsorgstenester. Einingsleiar for aktuell teneste fattar vedtak
  • som koordinerande eining i kommunen ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Les meir eller søk om individuell plan og koordinator her  

Kva kostar det?

Kommunen kan kreve vederlag for helse- og omsorgstenester frå pasient og brukar når det følgjer av lov eller forskrift.

Sjå kommunen sine betalingssatsar for helse- og omsorgstenester her.

Slik søker du

Les meir korleis du søker på helse- og omsorgstenester her.

Slik klager du

Les meir korleis du klagar på helse- og omsorgstenester her.

Regelverk og planar

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)  
Individuell plan koordinator og koordinerende enheter - Handlingsplan 2017-2020 (PDF, 903 kB)

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret

Kvardagar 09:00 - 15:00

Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 23
Elin Merete Skjegstad
Vernepleier
E-post
Telefon 71 18 40 21
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 22

Adresse

Besøksadresse
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Postadresse
Tenestekontoret
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart

Fann du det du leita etter?