Informasjon om koronaviruset

Klage på helse- og omsorgstenester

Klage på helse- og omsorgstenester

Du har rett til å klage på enkeltvedtak eller ei avgjersle. Du kan og klage på utføringa av helse-og omsorgstenesta.

Klage

Regelverk

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator   
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret

Kvardagar 09:00 - 15:00

Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 23
Elin Merete Skjegstad
Vernepleier
E-post
Telefon 71 18 40 21
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 22
Viktor Emanuel Sanden
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 90

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart