Klage på helse- og omsorgstenester

Klage på helse- og omsorgstenester

Du har rett til å klage på enkeltvedtak eller ei avgjersle. Du kan og klage på utføringa av helse-og omsorgstenesta.

Regelverk

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator   
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 480 24 809
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 906 93 160
Veronica Trandal
Sosionom/saksbehandlar
E-post
Telefon 916 53 330

Adresse

Besøksadresse

Helsehuset Stella Maris
Brugata 6
6390 Vestnes

Kart