Krisesenteret

Krisesenteret

Treng du eit butilbod i ein akuttsituasjon, nokon å snakke med eller nokon å stole på. Du kan ta direkte kontakt med krisesenteret og alle tilsette har teieplikt.

Kva kan du få hjelp til

  • Eit menneske som lyttar til det du fortel
  • Informasjon om rettigheiter, råd og rettleiing på telefon eller ved frammøte
  • Eit trykt og mellombels butilbod for deg og dine barn. Butilbodet til kvinner og butilbodet til menn skal vere fylsisk adskild
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, NAV eller andre hjelpeinstansar

Krisesenteret vil, i samarbeid med deg, vurdere kva som skal til for at du skal vere trygg på senteret. Dersom krisesenteret ikkje kan beskytte deg godt nok, skal kommunen og politiet saman finne ein trygg bustad til deg.

Kven får hjelp

Kvinner, menn og barn som er utsett for vald, eller truslar i nære relasjonar. Krisesenteret tilbyr ikkje hjelp til valdsutøvaren.

Kvar finn du oss

Krise­senteret for Molde og omegn IKS gir et tilbud til innbyggerne i Aukra, Eide, ­Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS  
Fritjof Nansens gate 5
6413 Molde
Tlf. 71 25 66 66
Epost: post@krisesenteretmolde.no

Anna informasjon

Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS 
Politiet - hvor lite skal du finne deg i 
Finn næraste krisesenter 
Dinutvei.no 

Regelverk

Krisesenterlova 
Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 2 MB)

Fann du det du leita etter?