Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Helseplattformen

Helseplattformen

Fleire kommune i Trøndelag og St. Olavs hospital i Trondheim har no tatt i bruk Helseplattformen. Det vil også berøre våre innbyggjarar som tek i mot helsetenester frå St. Olavs hospital.

Kva er Helseplattformen?

Helseplattformen er ein ny, felles pasientjournal for heile helsetenesta i Midt-Noreg. I dag ligg dine helseopplysningar i fleire ulike datasystem som ikkje snakkar med kvarandre. Som pasient må du gjenta di historie for kvar gong du møter ein ny person i tenesta. Med helseplattformen vil du no få ein journal som skal følge deg i alle slags møte med helsetenesta. At helsepersonell har tilgang til rett informasjon til rett tid, samla på ein plattform, vil óg auke di pasientsikkerheit.

Helseplattformen har laga ei side, der du kan få meir informasjon.

Spørsmål og svar om Helseplattformen

Korleis kan eg få tak i min pasientjournal?

Med Helseplattformen kjem også HelsaMi. Det er innbyggjaren sin digitale inngang til helse- og omsorgstenester. Du kan bruke HelsaMi som en app eller som nettside, på PC-en eller på mobil/nettbrett. Her kan du blant anna:

  • sjå dine helseopplysningar
  • sjekke legemidlar
  • bestille time
  • kome i kontakt med helsepersonell

HelsaMi er klar for nedlasting og vil vere tilgjengeleg med informasjon når St. Olavs hospital tek i bruk Helseplattformen hausten 2022.

Er det trygt?

HelsaMi er like sikkert som nettbanken. Du logger deg inn med BankID, Buypass eller Commfides. Alle har sikkerheitsnivå 4 som er det høgaste sikkerheitsnivået.

Sjekk ut nettsida HelsaMi

Helseplattformen i Vestnes kommune

Vestnes kommune skal etter planen kople seg på Helseplattformen 4. november 2023.  

Meir informasjon

Meir informasjon om kva som vil skje i Vestnes kommune vil kome etter kvart. Du kan lese meir om temaet på Helseplattformen si heimeside.

Gå til Helseplattformen si heimeside

Kvifor Helseplattformen? - Sjå infofilm

Kontakt

Mein Kristine Kleiva
Prosjektleiar
E-post
Monica Beinset
Kommunalsjef
E-post
Telefon 46 41 23 88

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart