Barnehagesatsar

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar
Plass Pris frå 01.08.2022
Heil plass 3 050
4 dagar pr. veke 2 625
3 dagar pr. veke 2 013
Halv plass 1 706
2 dagar pr. veke 1 386
Foreldrebetaling i barnehagar. Prisar gjeldande frå 1. august 2022.

Betaling for 11 terminar pr. år. Betalingsfri termin er 01.07 – 31.07 kvart år. Det er lik betaling for barn under og over 3 år. Søskenmoderasjon er 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og ev. påfølgjande barn.

Kostprisar pr månad i barnehage

Kostprisar pr månad i barnehage
Kva plass har barnet MED FRUKOST: Tomrefjord, Gardstunet, Vågstranda og Tresfjord UTAN FRUKOST: Helland og Fiksdal
Heil plass 350 300
4 dagar pr veke 280 240
3 dagar pr veke 220 180
Halv plass 175 150
2 dagar pr veke 140 120