Vågstranda barnehage

Vågstranda barnehage

Vågstranda barnehage ligg flott plassert mellom fjord og fjell i ytterkanten av Vestnes kommune. Barnehagen bruker nærmiljøet godt i alle samanhengar, då vi har allsidig natur kring oss på alle kantar. Vi har også tilgong til gymsal og ballbinge og nyttar oss ofte av det.

Organisering

Barnehagen har ei avdeling med barn frå 0-6 år. Store delar av dagen deler vi barna i mindre grupper.

Kontaktinformasjon

Vågstranda barnehage

Avdeling Knerten:
915 87 934
970 61 343

Monica Klokk Sæterøy
Einingsleiar
E-post
Telefon 926 16 540

Opningstider

Kvardagar: 07:00 - 16:30

Adresse

Øvre veg 9
6387 Vågstranda

Kart