Temaplanrullering 2021 - Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg

Temaplanrullering 2021 - Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg

Vestnes kommune rullerer kulturpolitisk temaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturbygg kvart år, mellom anna med tanke på tilskotssøknader.

Frå no og ut september 2021, registrerer Vestnes kommune relevante prosjektinnspel frå både einskildpersonar, lag og foreiningar og kommunale driftseiningar.

Gjeldande temaplanrullering finn ein her (PDF, 422 kB)

Send innspel og melding om prosjekt til Vestnes kommune til postmottak@vestnes.kommune.no seinast torsdag 30. september 2021.