Offentleg ettersyn - Val av meddommarar og skjønnsmedlemmar for perioden 2021-2024

Offentleg ettersyn - Val av meddommarar og skjønnsmedlemmar for perioden 2021-2024

Vestnes kommunestyre skal velje nye meddommarar og føreslå nye skjønnsmedlemmar for perioden 2021-2024.

Offentleg ettersyn

Etter domstollova § 68 skal liste over kandidatene som stiller til val som meddommar eller skjønnsmedlem ligge ut til offentleg ettersyn i minst to veker. Dersom du har ein innvending til ein av kandidatane, oppfordrar vi deg å gje oss ein tilbakemelding om det.

Sjå elles krav til meddommarar her.

Frist for innvendingar

Frist for å kome med innvendingar er sett til 09. juni 2020

Korleis skal eg sende mi innvending?

Du kan sende den til:

Kandidatar: 

Kandidatar:
Namn Adresse
Dagfinn Wiik 6390 Vestnes
Falk Daniel Castonier Låmar Øveraas 6390 Vestnes
Geir Hole 6390 Vestnes
Geir Stokkeland 6390 Vestnes
Hallvard Tennøy 6390 Vestnes
Hans Inge Aas 6390 Vestnes
Karsten Perry Gjerde 6393 Tomrefjord
Kjartan Holseter 6390 Vestnes
Kjell Halle 6393 Tomrefjord
Knut Einar Urke 6392 Vikebukt
Lasse Stokkeland 6390 VEstnes
Mareno Kennet Nakken 6394 Fiksdal
Mats Hugo Frostad 6393 Tomrefjord
Matthew McMenemy 6390 Vestnes
Steinar Kjerstad Aasgard 6394 Fiksdal
Stig Holmstrøm 6390 Vestnes
Tor Erling Grønning 6390 Vestnes
Trond Armand Eide 6390 Vestnes
Vidar Venås 6390 Vestnes
Øyvind Arthurson Forness Granberg 6391 Tresfjord
Åsmund Skålvik 6390 Vestnes
Gordon Frostad 6393 Tomrefjord
Frank Scheinder Villa 6393 Tomrefjord
Tor Egil Valldal 6390 Vestnes
Geir Kåre Sandnes 6390 Vestnes
Arve Øverås 6390 Vestnes
Rune Bjørkli 6390 Vestnes
Knut Jakob Windelstad Hellen 6390 Vestnes
Anna Neraas 6390 Vestnes
Arnhild Hammerås Vestnes 6390 Vestnes
Aud Marie Bergdal 6390 Vestnes
Aud Sissel Løvoll Suoranta 6393 Tomrefjord
Gayle Edwina Armstrong Vestnes 6390 Vestnes
Gro Ødegård 6390 Vestnes
Gry McMenemy 6390 Vestnes
Gunn Heidi Sylte 6392 Vikebukt
Hilde Rekdal 6393 Tomrefjord
Lisa Mari Hoem 6392 Vikebukt
Liv Randi Sæter Balstad 6392 Vikebukt
Liv Signy Gjeitnes Hellen 6390 Vestnes
Mari Nalbant Karadash 6390 Vestnes
Marianne Moe Vik 6393 Tomrefjord
Marianne Vike 6390 Vestnes
Merete Tomren Vestre 6390 Vestnes
Mona Janne Johansen 6390 Vestnes
Monica Vikås 6390 Vestnes
Nina Kvernmo 6393 Tomrefjord
Oddny Skårstad Vikås 6392 Vikebukt
Oleksandra Volodymyrivna Pelypeyko 6390 Vestnes
Tone Roaldsnes 6390 Vestnes
Unni Marken 6394 Fiksdal
Brit Karen Vike 6392 Vikebukt
Siw Stavik 6390 Vestnes
Malin Fiksdal 6394 Fiksdal
Kari Kvithaug 6390 Vestnes