Offentleg ettersyn - Reguleringsplan Vikfjørå (gnr 60 bnr 32 og 92)

Offentleg ettersyn - Reguleringsplan Vikfjørå (gnr 60 bnr 32 og 92)

Planutvalet i Vestnes vedtok den 22. juni 2020 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Vikfjørå ut til offentleg ettersyn.

Plandokumenta kan ein sjå her og planen går i kortheit ut på å regulere gnr 60 bnr 92 til bustadformål og gnr 60 bnr 32 til næringsformål.

Frist for merknader til planforslaget vert sett til 10. august 2020. Merknader kan sendast til postmottak@vestnes.kommune.no eller Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Dokument i saka

Protokoll/vedtak (PDF, 121 kB)
Saksframlegg (PDF, 170 kB)
Reguleringsplan Vikfjørå - Offentleg ettersyn (PDF, 590 kB)
Detaljreguleringsplan (PDF, 126 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 167 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)