Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Offentleg ettersyn - Reguleringsplan E39 Vik-Julbøen, mindre endring

Offentleg ettersyn - Reguleringsplan E39 Vik-Julbøen, mindre endring

I medhald av PBL § 12-14 godkjenner planutvalet endringar etter forenkla prosess i reguleringsplanen for E39 Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen) innafor Vestnes kommune, slik det går fram av plankart nr. 1 til 7, datert 23.10.19, samt reviderte føresegner datert 09.12.2019 og høyringsbrev datert 31.10.19. 

Vedtaket kan påklagast innan 3 veker.

Ev. klage skal sendast til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes eller postmottak@vestnes.kommune.no.

Dokument i saka: