Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 22.10.2020, kl 09:22

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Offentleg ettersyn/høyring - Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020

Offentleg ettersyn/høyring - Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020

I medhald av kommunelova kap 14 legg Vestnes formannskap ut følgjande dokument til høyring/offentleg ettersyn:

  • Økonomiplan 2020 -2023
  • Budsjett 2020

Saka finn ein under her, eller i papirutgåve ved kommunen sitt servicekontor.

Saka skal behandlast av Vestnes kommunestyre torsdag 12. desember 2019.

Innspel og høyringssvar må sendast Vestnes kommune: postmottak@vestnes.kommune.no eller pr post: Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes. 

Alle høyringssvar innkomne innan 11. desember vert utsendt til kommunestyret.

Dokument i saka: