Informasjon om koronaviruset

Offentleg ettersyn - godkjende listeforslag til kommunestyrevalet 2019

Offentleg ettersyn - godkjende listeforslag til kommunestyrevalet 2019

Valstyret i Vestnes godkjende 13. mai åtte listeforslag til kommunestyrevalet 2019. Vallistene er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret i Rådhuset eller du kan sjå dei her. Dersom du ønskjer å klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om godkjenning av eit listeforslag må det framsettast innan 7 dager etter offentleggjering av overskriftene på godkjende vallister, jf. vallova § 6-8.

Parti som stiller til kommunestyrevalet i Vestnes i 2019 er: 
 
 

Du kan sende klage til: 
Valstyret i Vestnes
Rådhuset / Brugata 10
6390 Vestnes

eller på epost: postmottak@vestnes.kommune.no