Melding om offentleg ettersyn – Reguleringsplan for Reistad Småbåthamn

Melding om offentleg ettersyn – Reguleringsplan for Reistad Småbåthamn

Vestnes kommune ved planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Reistad Småbåthamn skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med planen er betre tilrettelegging for småbåthamna på Reistad.

Detaljreguleringsplan Reistad Småbåthamn

Planforslaget kan du sjå på rådhuset eller under her.

Eventuelle merknader skal sendast innan 31.03.2021 til:

Vestnes kommune
Brugata 10
6390 Vestnes

eller postmottak@vestnes.kommune.no.

Dokument i saka: 

Høringsbrev (PDF, 284 kB)
Vedtak i planutvalet (PDF, 123 kB)
Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan Reistad småbåthamn (PDF, 192 kB)
Planinitiativ (PDF, 725 kB)
Referat oppstartsmøte (PDF, 137 kB) 
Notat flomvurdering Reistadelva Rauma kommune 2020 (PDF, 3 MB)
Føresegner (PDF, 192 kB)
Merknadar til oppstart (PDF, 5 MB)
Merknadsvurdering til oppstart (PDF, 240 kB)
Plankart (PDF, 905 kB)
Planomtale (PDF, 5 MB)
Sjekkliste ROS (PDF, 220 kB)
Molo Vågstranda datarapport RIG01 (PDF, 2 MB)
Følgjebrev (PDF, 120 kB)
Varsel oppstart av planarbeidet (PDF, 211 kB)