Melding om offentleg ettersyn - Reguleringsplan Fiksdal småbåthamn

Melding om offentleg ettersyn - Reguleringsplan Fiksdal småbåthamn

Vestnes kommune v/planutvalet har i medhald av PBL § 12-11 godkjent at forslag til detaljreguleringsplan for Fiksdal småbåthamn skal leggast ut til offentleg ettersyn. Formålet med planen er sikring av hamneområdet mot flaum frå elva og utviding av hamnekapasiteten (fleire båtplassar)

Reguleringsplan for Fiksdal småbåthamn - Klikk for stort bilete   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planforslaget kan sjåast på rådhuset eller under her.

Eventuelle merknader skal sendast innan 12.05.2021 til:

Vestnes kommune
Brugata 10
6390 Vestnes

eller postmottak@vestnes.kommune.no.

Dokument i saka:

Vedtak i planutvalet (PDF, 123 kB) 
Føresegner (PDF, 178 kB)
​​​​​​​Plankart (PDF, 496 kB)
Planomtale (PDF, 948 kB)
ROS-analyse (PDF, 913 kB) 
​​​​​​​Naturfagleg utgreiing (PDF, 2 MB) 
​​​​​​​Gyteområde kart 1:5 000 (PDF, 338 kB) 
Gyteområde kart 1:40 000 (PDF, 754 kB) 
​​​​​​​Bilde frå Fiksdalelva (PDF, 2 MB) 
Flomindeks-rapport (PDF, 2 MB) 
Lavvannindeks-rapport (PDF, 1023 kB) 
​​​​​​​Naturbase faktaark (PDF, 834 kB) 
​​​​​​​Lausmassekart (PDF, 4 MB) 
​​​​​​​NVE Opstadhornet (PDF, 793 kB) 
Romsdalsfjorden Del 2 sjøbotn (PDF, 354 kB) 
​​​​​​​Søknad (PDF, 106 kB) 
​​​​​​​Planutvalet igangsettingsvedtak (PDF, 2 MB) 
Uttale Fylkesmannen (PDF, 2 MB) 
​​​​​​​Prosess (PDF, 190 kB) 
Vedtak oppstart planutvalet - Reguleringsplan Fiksdal småbåthamn (PDF, 215 kB)​​​​​​​