Melding om 2. gongs offentleg ettersyn - Reguleringsplan Vike sentrum

Melding om 2. gongs offentleg ettersyn - Reguleringsplan Vike sentrum

Vestnes kommune ved planutvalet har i medhald av PBL § 12-10 godkjent at forslag til reguleringsplan Vike sentrum skal leggast ut til 2. gongs offentleg ettersyn.

Plandokumenta kan du sjå på rådhuset eller her.

Evt. merknader skal sendast innan 1. april 2019 til: 

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

eller epost: postmottak@vestnes.kommune.no

Dokument i saka:  

Saksframlegg og vedtak (PDF, 84 kB)  
Reguleringsplan Vike sentrum - revidert plankart (PDF, 5 MB)  
Planomtale revidert 07.01.2019 (PDF, 4 MB)  
Føresegner revidert 07.01.2019 (PDF, 77 kB)  
Særutskrift - Reguleringsplan Vikebukt sentrum - Vidare framdrift (PDF, 58 kB)  
Vike sentrum - Innspel etter 1.gongs off.e. (PDF, 44 kB)  
Reguleringsplan Vikebukt sentrum - Fråsegn til offentleg ettersyn - Fylkesmannen i Møre og Romsdal (PDF, 746 kB)  
Reguleringsplan for Vikebukt sentrum - offentleg ettersyn - motsegn - Møre og Romsdal fylkeskommune (PDF, 306 kB)