Kunngjering - Rammeavtale for tømrartenester

Kunngjering - Rammeavtale for tømrartenester

Vestnes kommune ønsker å inngå rammeavtale for kjøp av tømrar- og snekkartenestar med to til tre leverandørar.

Anskaffinga skal dekke oppdragsgivars løpande behov for tømrar- og snekkartenester, og vil gjelde mellom anna vedlikehald, reparasjon, rehabilitering, oppussing, tilpassing og ombygging av kommunen si bygningsmasse, samt anna tømrar- og snekkararbeid.

Konkurransen er kunngjort på doffin.no, databasen for offentlege innkjøp. Lenke til utlysinga finn du her. Alle tilbod og spørsmål skal sendast inn via konkurransegrunnlagsverktøyet Mercell Tendsign. Meir informasjon om dette finn ein under lenka til konkurransen på Doffin.

Frist for innlevering av tilbod er 31.12.2021 kl. 12:00.

Eining for eigedomsdrift