Kunngjering om namnesak 2021/125 - Knausnakken - Knusnakken m.fl. i Vestnes kommune

Kunngjering om namnesak 2021/125 - Knausnakken - Knusnakken m.fl. i Vestnes kommune

Kartverket har reist namnesak på namna

  • Knausnakken eller Knusnakken
  • Skaklutvatnet, anna namn på Dalvatnet
  • Kvennåvatnet og Brustindvatnet, andre namn på Nedste Trollvatnet.

Sjå vedlagde brev frå Kartverket. (PDF, 651 kB)

Ber om at innspel blir sendt til postmottak@vestnes.kommune.no seinast fredag 30. april 2021.