Kommuneplan 2021 – 2030, melding om godkjent «Planstrategi og planprogram»

Kommuneplan 2021 – 2030, melding om godkjent «Planstrategi og planprogram»

I samband med revisjon av kommuneplanen og i medhald plan- og bygningslova godkjende Vestnes kommunestyre den 25.03.2021 (sak 28/2021) dokumentet «Planstrategi og planprogram».

Vedtak som gjeld kommuneplanen kan ikkje påklagast, men interesserte kan gjere seg kjent med saka ved å sjå under her eller kontakte servicekontoret på rådhuset.

Dokument i saka: