Høyring - skuleutvalet sin rapport knytt til ny skulestruktur

Høyring - skuleutvalet sin rapport knytt til ny skulestruktur

Administrasjonssjefen viser til kommunestyret sitt vedtak i sak 4/2019 og sender med dette skuleutvalet sin rapport ut på høyring.

Høyringsfristen er sett til 3. mars 2019 og høyringssvara skal sendast til administrasjonssjefen i Vestnes kommune:

postmottak@vestnes.kommune.no eller

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Dokument i saka

Høyringsbrev -skuleutvalet sin rapport knytt til ny skulestruktur (PDF, 92 kB)   
Skuleutvalet si fleirtalsinnstilling (PDF, 166 kB)  
Skuleutvalet si mindretalsinnstilling (PDF, 647 kB)  
Rapport skuleutvalet - høyring (PDF, 2 MB)  
Saksprotokoll kommunestyret 17.01.18 - skuleutvalet si fleirtals- og mindretalsinnstilling (PDF, 141 kB)  
Innkalling til møte i skuleutvalet 301018 med vedlegg frå rektor ved Helland skule (PDF, 196 kB)  
Protokoll frå skuleutvalet sitt møte 09.10.18 - møte med kulturskulen (PDF, 360 kB)  
Protokoll frå skuleutvalet sitt møte 20.08.18 - oppsummering etter synfaringane på skulane (PDF, 101 kB)  
Rapport Kulturskulen - SOLID (PDF, 8 MB)  
Konseptstudium ny ungdomsskule (PDF, 5 MB)  
Ny ungdomsskule - plan for uteområdet (PDF, 7 MB)  
XPRO - rapport Helland skule - KST 108-2016 (PDF, 17 MB)  
Tilleggsutgreiing - Ombygging av U-skulen på Helland (PDF, 2 MB)  
Tomrefjord skule - Plantegning - Hovedetasje A3 (PDF, 224 kB)  
Tomrefjord skule - Plantegning - Sokkeletasje A3 (PDF, 172 kB)  
Tomrefjord skule - Plantegning - U.etasje A3 (PDF, 201 kB)  
Teiningar Tresfjord skule1 (PDF, 642 kB)  
Teikningar Tresfjord oppvekstsenter2 (PDF, 795 kB)