Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.07.2020, kl 15:25

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Høyring - Plan for renovering av skulebygga og etablering av ny skulestruktur

Høyring - Plan for renovering av skulebygga og etablering av ny skulestruktur

Formannskapet sitt framlegg i sak 21/2019 "Plan for renovering av skulebygga og etablering av ny skulestrukt" leggast ut for offentleg høyring.

Saka finn ein under her, eller i papirutgåve ved kommunen sitt servicekontor.

Saka skal behandlast av Vestnes kommunestyre torsdag 12. desember 2019.

Innspel og høyringssvar må sendast Vestnes kommune: postmottak@vestnes.kommune.no eller pr post: Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes. 

Alle høyringssvar innkomne innan 11. desember vert utsendt til kommunestyret.

Dokument i saka:

Lenke til tidlegare høyring knytt til skuleutvalet sin rapport