Administrasjonssjefen

Administrasjonssjefen

Administrasjonssjef i Vestnes kommune er Kristian Skålhavn

Administrasjonssjefen er kommunen sin øvste administrative leiar. Han/ho skal påsjå at saker som blir lagt fram for folkevalde organ er forsvarleg utgreidde og at vedtak vert iverksette.

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen vert driven i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar, og at han er gjenstand for betryggande kontroll.

Pressebilde

Bilde kan brukast fritt, men må merkast: Foto: Vestnes kommune

Administrasjonssjef Kristian Skålhavn - Klikk for stort bilete   

Kontaktinformasjon

Kristian Skålhavn
Kommunedirektør
E-post
Telefon 924 83 377

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse:

Rådhuset
6390 Vestnes

Kart