Rådhuset stengt inntil vidare

På grunn av ein trusselsituasjon mot tilsette i NAV og Vestnes kommune er dørene på rådhuset stengt inntil vidare. Treng du kontakt med saksbehandlar, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10 - 14).

Helsehuset Stella Maris

Helsehuset Stella Maris

Sjå omtale av Helsehuset Stella Maris i "Byggeindustrien Bygg.no"

Følg framdrifta av prosjektet på facebook

 

Vestnes kommune har signert kontrakt med Skanska om bygging av eit nytt helse- og velferdsenter i Vestnes  Les meir om signeringa. (PDF, 133 kB)  

Nytt pr mars 2019
Nytt pr mars 2019
Nytt pr desember 2018
Nytt pr september 2018 (PDF, 196 kB)  

Framdrift

Byggestart mars 2019. Bygget skal overleverast til kommunen 14. desember 2020. Etter innflytting skal den gamle sjukeheime rivast og parkareal skal ferdigstillast. Dette arbeidet startar i mars 2021 og skal ferdigstillast til ferien 2021.

Planteikningar 

Plan 1. etg (PDF, 821 kB)
Plan 2. etg (PDF, 3 MB)
Plan 3. etg (PDF, 3 MB)
Plan underetgt (PDF, 253 kB)
Fasade (PDF, 2 MB)
Snitt (PDF, 3 MB)

Plan for bygging av nytt helse- og velferdssenter (PDF, 56 kB).

Presentasjon av området og korleis bygget kan plasserast (PDF, 5 MB).

Les om konseptfasen