Helsehuset Stella Maris

Helsehuset Stella Maris

Sjå omtale av Helsehuset Stella Maris i "Byggeindustrien Bygg.no"

Følg framdrifta av prosjektet på facebook

 

Vestnes kommune har signert kontrakt med Skanska om bygging av eit nytt helse- og velferdsenter i Vestnes  Les meir om signeringa. (PDF, 133 kB)  

Nytt pr mars 2019
Nytt pr mars 2019
Nytt pr desember 2018
Nytt pr september 2018 (PDF, 196 kB)  

Framdrift

Byggestart mars 2019. Bygget skal overleverast til kommunen 14. desember 2020. Etter innflytting skal den gamle sjukeheime rivast og parkareal skal ferdigstillast. Dette arbeidet startar i mars 2021 og skal ferdigstillast til ferien 2021.

Planteikningar 

Plan 1. etg (PDF, 821 kB)
Plan 2. etg (PDF, 3 MB)
Plan 3. etg (PDF, 3 MB)
Plan underetgt (PDF, 253 kB)
Fasade (PDF, 2 MB)
Snitt (PDF, 3 MB)

Plan for bygging av nytt helse- og velferdssenter (PDF, 56 kB).

Presentasjon av området og korleis bygget kan plasserast (PDF, 5 MB).

Les om konseptfasen