Leigesatsar kommunale møterom og selskapslokaler

Leigesatsar kommunale møterom og selskapslokaler

Leigetakar utfører sjølv reinhaldet etter endt aktivitet.

Leigetakar sørger for rydding og fjerning av søppel etter endt bruk.

Driftsleiar/einingsleiar kan utøve skjønn ved prisfastsetjing.