Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr

Vedteke i kommunestyret 16.12.2020, sak 20/05119
Gjeldande frå 01.01.2021

Renovasjonsgebyr

Månadleg faktura 

Vestnes kommune  tilbyr månadleg faktura for kommunale eigedomsavgifter. 

Søk om månadleg faktura