Regulativ for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av eigedom m.v

Regulativ for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av eigedom m.v

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.