Regulativ for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av eigedom m.v

Regulativ for saksbehandling av byggesaker, plansaker, oppretting og endring av eigedom m.v

Vedteke av kommunestyret den 03.11.2022 i sak PS-90/22.
Gjeldande frå 01.01.2023.