Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova

Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova

Vedteke av Vestnes kommunestyre 12.11.2020, sak 109/20.