Avløpsgebyr

Avløpsgebyr

Avløpsgebyret består av eit abonnementsgebyr og eit forbruksgebyr.

Vedteke i kommunestyret 12.11.2020, sak 110/20.
Gjeldande frå 01.01.2021.

Avløpsgebyr