Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar
Plass Pris frå 01.08.2022
Heil plass 3 050
4 dagar pr. veke 2 625
3 dagar pr. veke 2 013
Halv plass 1 706
2 dagar pr. veke 1 386
Foreldrebetaling i barnehagar. Prisar gjeldande frå 1. august 2022.

Betaling for 11 terminar pr. år. Betalingsfri termin er 01.07 – 31.07 kvart år. Det er lik betaling for barn under og over 3 år. Søskenmoderasjon er 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og ev. påfølgjande barn.

Kostprisar pr månad i barnehage

Kostprisar pr månad i barnehage
Kva plass har barnet MED FRUKOST: Tomrefjord, Gardstunet, Vågstranda og Tresfjord UTAN FRUKOST: Helland og Fiksdal
Heil plass 350 300
4 dagar pr veke 280 240
3 dagar pr veke 220 180
Halv plass 175 150
2 dagar pr veke 140 120