Barnehagesatsar

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar

Foreldrebetaling i barnehagar. Prisar gjeldande frå 1. januar 2022.
Barnehagesatsar
Plass Pris frå 01.01.2022
Heil plass 3 315
4 dagar pr. veke 2 853
3 dagar pr. veke 2 188
Halv plass 1 855
2 dagar pr. veke 1 506

Betaling for 11 terminar pr. år. Betalingsfri termin er 01.07 – 31.07 kvart år. Det er lik betaling for barn under og over 3 år. Søskenmoderasjon er 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og ev. påfølgjande barn.

Kostprisar pr månad i barnehage

Kostprisar pr månad i barnehage
Kva plass har barnet MED FRUKOST: Tomrefjord, Gardstunet, Vågstranda og Tresfjord UTAN FRUKOST: Fiksdal UTAN FRUKOST: Helland
Heil plass 350 270 300
4 dagar pr veke 280 216 240
3 dagar pr veke 220 162 180
Halv plass 175 135 150
2 dagar pr veke 140 108 120