Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar

Barnehagesatsar
Plass Pris frå 01.01.2023
Heil plass 3000,-
4 dagar pr. veke 2582,-
3 dagar pr. veke 1980,-
Halv plass 1678,-
2 dagar pr. veke 1363,-
Foreldrebetaling i barnehagar. Prisar gjeldande frå 1. januar 2023.

Betaling for 11 terminar pr. år. Juli er betalingsfri månad. Det er lik betaling for barn over og under 3 år.  Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og gratis barnehage frå barn nr. 3. Kostprisar kjem i tillegg. 

Kostprisar pr månad i barnehage

Kostprisar pr månad i barnehage
Kva plass har barnet MED FRUKOST: Tomrefjord, Gardstunet, Vågstranda og Tresfjord UTAN FRUKOST: Helland og Fiksdal
Heil plass 350 300
4 dagar pr veke 280 240
3 dagar pr veke 220 180
Halv plass 175 150
2 dagar pr veke 140 120