Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Helse- og omsorgstenester

Helse- og omsorgstenester

Eigenbetaling for helse- og omsorgstenester

 

Papirversjon - eigenbetaling for helse- og omsorgstenester (PDF, 22 kB)