Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Spørsmål/melding til løn?

Spørsmål/melding til løn?

Lønskontoret har innført fast telefontid frå kl 13:00 til 15:00 måndag til torsdag.

Vi oppmodar til at førespurnader i størst mogleg grad rettast via e-post eller kontaktskjemaet under.

Vi minner samtidig om at sensitive opplysningar ikkje skal sendast på e-post i henhold til personvernlovgjevinga.

Kontaktskjema løn

Felt merka med * må fyllast ut

Kontaktinformasjon

Siv Merete Heggen
Fagansvarleg løn
E-post
Telefon 71 18 40 49
Grethe Os Farkvam
Konsulent
E-post
Telefon 71 18 40 56

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart