Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Søknadssenter

Barnehage
Brann, feiing og beredskap
Bustad og sosiale tenester
Eigedomsdrift
Helse og omsorg
Innvandring og integrering
Kultur, idrett og fritid
Landbruk og skog
Næring og bevilling
Skule
Tekniske tenester