• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Inngå brøyteavtale

Skjemautfylling

Inngå privat brøyteavtale med Vestnes kommune

Inngå brøyteavtale

Du kan inngå avtale om brøyting og strøing direkte med Vestnes kommune innafor område som kommunen brøyter.

Sjå vedlagte kart for å sjå kommunen si rode.

Faktura for brøytinga blir sendt ut i etterkant av brøytesesongen - og det blir sendt ein faktura per inngått avtale.

Kontaktinformasjon
/
/
Brøyteområde
Fakturaadresse
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Innga_broyteavtale' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(15ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 99 kontroller gjennomgått
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(15ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(15ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (24 objekttrær) - OK
(15ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Personnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(15ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(15ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(15ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 1ms)
ScriptEvent
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Personnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(15ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(93ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(93ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(93ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader