• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Opplysningar om eigedommen

Skjemautfylling

Søknad om fritak for eigedomsskatt etter § 7 a i Eigedomsskattelova

Opplysningar om eigedommen

§ 7 i Eigedomsskattelova regulerer kva eigendommar kommunestyret kan velge å frita for eigedomsskatt. Det er i hovudsak lag/foreningar og stiftingar som kjem inn under denne bestemminga.

Fritak etter § 7 kan innvilgast etter skriftleg søknad. Det er berre kommunestyret som har myndigheit til å innvilge fritak.
Informasjon på nettsidene til Vestnes kommune.

Opplysningar om eigedommen
///
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(61ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar_om_eigedomm2' generert (målt tidsbruk: 18ms)
(61ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar_om_organisa' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(61ms) SkjemaService: Steg 'Bekreftelse' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(77ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 12ms)
(77ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 31ms)
(77ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 47ms)
(77ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(77ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 167 kontroller gjennomgått
(77ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(77ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(77ms) skjemaRefId: 0
(77ms) ReferanseId: 0
(77ms) _brukerService.Bruker.Id: 89979
(77ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(77ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (18 objekttrær) - OK
(93ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Kontaktperson"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(93ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 9ms)
ScriptEvent
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Kontaktperson"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(155ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(155ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader