• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstenester

Informasjon

Dette skjemaet er unntatt offentlegheit

Opplysningane du gir, blir behandla fortruleg. Dette betyr at ingen utanforståande vil sjå kva du fyller ut. Du har rett til innsyn i dokumenta som angår saka di.

Du har rett til å klage på vedtaket.

Nokre tenester har eigenandel. Opplysningar om dette følger med vedtaket.

Dersom du ønskjer meir informasjon om dei ulike tenestene kan du ta kontakt med Tenestekontoret.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysningar' generert (målt tidsbruk: 64ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Kva_blir_det_sokt_om' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(125ms) SkjemaService: Steg 'Samtykke' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 35ms)
(156ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 100ms)
(156ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 125ms)
(187ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(187ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 414 kontroller gjennomgått
(187ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(187ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(187ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (80 objekttrær) - OK
(187ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["RefID"]") på ["Dersom_du_skal_ettersend"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsdato4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon_privat"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefon_mobil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["RefID"]") på ["Dersom_du_skal_ettersend2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(187ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(187ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 4ms)
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe.Dersom_du_skal_ettersend.synlig] = "False"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.synlig] = "False"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Fodselsdato4.synlig] = "False"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Sivilstand.G.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Sivilstand.U.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Sivilstand.S.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Sivilstand.S.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Sivilstand.E.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Parorande.Ja.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Parorande.Nei.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Verje.Ja.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Verje.Nei.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Fodselsnummer2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Rad5.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Rad5.Fornamn2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Rad5.etternamn2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Adresse2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Postnr_stad2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Postnr_stad2.PostNr.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Postnr_stad2.PostSted.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Telefon_privat2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Telefon_mobil3.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Sivilstand2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Sivilstand2.Gift.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Sivilstand2.Ugift.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Sivilstand2.Samboer.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Sivilstand2.Skilt.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Sivilstand2.Enke_enkemann.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Fastlege2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Parorande2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Parorande2.Ja.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Parorande2.Nei.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Verje2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Verje2.Ja.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Verje2.Nei.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.Statsborgarskap2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Parorande3.Relasjon_til_parorande.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Parorande3.Fodselsdato3.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Parorande3.Rad3.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Parorande3.Rad3.Fornamn5.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Parorande3.Rad3.etternamn5.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Parorande3.Telefon.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Verje3.Relasjon_til_verje.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Verje3.Fodselsdato5.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Verje3.Rad4.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Verje3.Rad4.Fornamn4.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Verje3.Rad4.etternamn4.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Verje3.Row2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Verje3.Row2.Telefon_privat4.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Verje3.Row2.mobil2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Ektefelle_sambuar.Fodselsdato2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Ektefelle_sambuar.Rad2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Ektefelle_sambuar.Rad2.Fornamn3.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Ektefelle_sambuar.Rad2.etternamn3.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Ektefelle_sambuar.Telefon_mobil2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Ektefelle_sambuar.Telefon_jobb.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kva_blir_det_sokt_om.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kva_blir_det_sokt_om.Gruppe6.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kva_blir_det_sokt_om.Gruppe6.Informasjon6.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kva_blir_det_sokt_om.Gruppe6.Beskriv_din_funksjon_og_.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Kva_blir_det_sokt_om.Gruppe6.Kva_er_viktig_for_deg_.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Informasjon5.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe8.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe8.SjekkBoksListe.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe8.SjekkBoksListe.Eg_samtykkar.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.Vedlegg3.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.Gruppe9.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.Gruppe9.Dersom_du_skal_ettersend2.synlig] = "True"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Sivilstand.synlig] = "False"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Parorande.synlig] = "False"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Verje.synlig] = "False"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Avsendar.Statsborgarskap.synlig] = "False"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Personen_du_soker_for.synlig] = "False"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Dersom_du_skal_ettersend"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0")
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsdato4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon_privat"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon_mobil"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Dersom_du_skal_ettersend2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0")
(312ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(312ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Sivilstand"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "---Vel---")
(312ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(312ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Sivilstand2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "---Vel---")
Vennligst vent...

Loader