• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Utrekning

Skjemautfylling

Gebyrkalkulator

Utrekning

Føresetnadar:

Forbruk for ein gjennomsnittsperson reknar ein med er omlag 60 m3 per år. Innsparingspotensialet må vurderast opp mot kostnaden med vassmålar og risiko for lekkasjar.

Ved betaling etter areal reknar vi 0,9 m3 per m2 (bruksareal),

Antal personar i husstanden og antatt forbruk har betydning for om det lønner seg å installere vassmålar.

Prisar er inkl. mva.

NB! Har du vassmålar bør du sjekke jamnleg at det ikkje er lekkasje i systemet.

SET INN TAL FOR DIN EIGEDOM HER
Etter areal:
Etter vassmålar:
Innsparing
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å velje Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Utrekning' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 5ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 5ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 65 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(31ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(31ms) skjemaRefId: 0
(31ms) ReferanseId: 0
(31ms) _brukerService.Bruker.Id: 80489
(31ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(46ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(46ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (29 objekttrær) - OK
(46ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=2044") på ["Abonnementsgebyr___kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=SET_INN_TAL_FOR_DIN_EIGE.Gebyrpliktig_bruksareal_*0.9*14,25") på ["Avlopsgebyr_etter_areal_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Avlopsgebyr_etter_areal_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=2044+ Avlopsgebyr_etter_areal_") på ["Totalt_avlopsgebyr2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Totalt_avlopsgebyr2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 2044. Oppdaterer referanser:
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Etter_areal_.Totalt_avlopsgebyr2- Etter_vassmalar_.Totalt_avlopsgebyr") på ["Utrekna_arleg_innsparing"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=2044+ Avlopsgebyr_etter_areal_") på ["Totalt_avlopsgebyr2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 2044
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=2044") på ["Abonnementsgebyr___kr2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= SET_INN_TAL_FOR_DIN_EIGE.Antal_personar*60*14,25") på ["Avlopsgebyr_etter_malar_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Avlopsgebyr_etter_malar_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=2044+ Avlopsgebyr_etter_malar_") på ["Totalt_avlopsgebyr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Totalt_avlopsgebyr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 2044. Oppdaterer referanser:
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Etter_areal_.Totalt_avlopsgebyr2- Etter_vassmalar_.Totalt_avlopsgebyr") på ["Utrekna_arleg_innsparing"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 2044
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=2044+ Avlopsgebyr_etter_malar_") på ["Totalt_avlopsgebyr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 2044
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Etter_areal_.Totalt_avlopsgebyr2- Etter_vassmalar_.Totalt_avlopsgebyr") på ["Utrekna_arleg_innsparing"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(46ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(46ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 13ms)
ScriptEvent
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Abonnementsgebyr___kr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 2044)
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Avlopsgebyr_etter_areal_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Totalt_avlopsgebyr2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 2044)
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Utrekna_arleg_innsparing"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 2044)
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Abonnementsgebyr___kr2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 2044)
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Avlopsgebyr_etter_malar_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Totalt_avlopsgebyr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 2044)
(46ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Utrekna_arleg_innsparing"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
Vennligst vent...

Loader