• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

INFORMASJON

Skjemautfylling

Søknad om bålbrenning

Ansvarleg søker erklærer at brannsikkerheita er ivareteke i samsvar med gjeldande vilkår:

• Det skal ikkje brennast impregnert trevirke, plast eller kjemikalie.
• Det skal vere ein edrueleg person som har ansvar for brenninga.
• Det skal vere tilstrekkeleg med slokkeutstyr tilgjengeleg. Bålet skal ikkje vere større enn det du sjølv kan handtere. Dersom bålet kjem ut av kontroll ring 110. 
• Må ha løyve/godkjenning frå grunneigar.
• Vurdering av ver og vind.
• Ein må foreta ettersløkking.
• For å unngå unødig utrykningar pga at tredjepersonar ringer og melder om brann, må brannvakta informerast om brenninga i forkant på tlf: 918 65 725.
• Ein må ha med telefon under brenninga.
• Brenninga foregår på eige ansvar for kva skader som kan oppstå. 

Brannvesenet vurderer og saksbehandlar søknaden med heimel i brannvernlovens § 5, samt forskrift om brannforebygging § 3.
*
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Vestnes kommune | Telefon: 71 18 40 00 | E-post: postmottak@vestnes.kommune.no