• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Bruk av informasjonskapslar

Ein informasjonskapsel (cookie) er ei lita tekstfil som blir lasta ned og lagra på maskina di. Informasjonskapslar kan ha mange ulike oppgåver, for eksempel lagre innloggingsdetaljane dine, hugse val du har gjort i eit skjema eller spore bruksmønster for statistiske føremål. Nokre informasjonskapslar blir sletta når du lukker nettlesaren (sesjonsavhengig informasjonskapsel). Desse følger med på bruksmønsteret ditt i løpet av den tida du er inne på nettsida. Andre informasjonskapslar (fast informasjonskapsel) vil kjenne deg igjen neste gong du kjem til nettstaden. Våre skjema brukar informasjonskapslar for å tilby ein best mogleg brukaroppleving.

For å identifisere kvar einskild brukar blir det lagt inn ein cookie som heiter ASP.NET_SessionId. Ei skjemaside som ikkje brukar informasjonskapslar vil heile tida anta at du er ein ny brukar for kvar side du navigerer til, så utan informasjonskapslar vil du for eksempel ikkje kunne logge inn i skjema.

 

Statistikk og analysetenester som skjemaløysinga nyttar  Google Analytics:

For å få eit best mogleg inntrykk av kva du svarar og korleis du navigerar i skjema brukar vi verktøyet Google Analytics, som ved hjelp av anonymiserte data fortel oss kor mange som besøker kvar skjema. Det blir ikkje sendt data som kan identifisere deg som person til Google.

Google Analytics-verktøyet hjelp oss til å sjå kva som må forbetrast i skjemsa våre. Det kan for eksempel vere å forenkle eit skjema som mange ikkje fullfører. Informasjonskapslar frå Google Analytics er:

_gat, varighet 10 minutter
_ga, varighet 2 år
 

Kva om du ikkje vil tillate cookies?

Dersom du ikkje ønskjer å akseptere skjemaløysinga si bruk av cookies, kan du endre innstillingane for cookies i nettlesaren din. Det er for eksempel mogleg å be nettlesaren gje beskjed kvar gong cookies blir sendt frå nettstaden du besøker. Du kan også velje å stoppe alle cookies som blir sendt nettlesaren din. Vi gjer merksam på at stopp av alle cookies vil medføre at skjemaløysinga ikkje vil fungere optimalt.