Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Varaordførar

Varaordførar

Vestnes kommune sin varaordførar er Bjørn Inge Olsen. 

Varaordføreren er medlem av Vestnes kommunestyre og Vestnes formannskap. 

Bjørn Inge Olsen representerer Vestnes Senterparti.   

Varaordføraren sine oppgåver kan oppsummerast slik, jf. kommunelova § 6-2:  

  • Trer ordføraren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføraren opp som ordførar
  • Varaordførar trer inn som ordførar dersom ordførar er sjuk utover 2 veker
  • Sjukdom utover 3 mnd vert drøfta med formannskapet

 

Kontaktinformasjon

Bjørn Inge Olsen
Varaordførar
E-post
Telefon 916 76 920

Opningstider

Rådhuset 10:00 - 14:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart