Stemme på valdagen (13.09.)

Stemme på valdagen (13.09.)

Valdagen er måndag 13. september 2021.

Kvar kan du stemme på valdagen?

På valdagen må du stemme i den kommunen du er manntalsført, det vil seie den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som busett per 30. juni i valåret.

I Vestnes kommune kan du stemme her med følgjande opningstider:

Valgdagen - Stemmestader og opningstider
Krets Stemmestad Opningstid
Vågstranda Tidl. Vågstranda skule 14:00 - 20:00
Vike Bårdplassen 14:00 - 20:00
Daugstad Gildeheim 14:00 - 20:00
Tresfjord Tresfjord oppvekssenter 10:00 - 20:00
Skorgen Skorgen grendastove 14:00 - 20:00
Helland Myra kulturbygg 10:00 - 20:00
Øverås Ljosvang 14:00 - 20:00
Tomrefjord Tomrefjord idrettsbygg 10:00 - 20:00
Fiksdal Bygdaheim 14:00 - 20:00
Rekdal Tidl. Rekdal skule 14:00 - 20:00

Er du i isolasjon eller i karanten pga. korona på valdagen?

Veljarar som er manntalsført i kommunen og er i isolasjon grunna covid-19, kan søke om å stemme der dei oppheld seg på valdagen. Det same gjelder veljarar som er i karantene og som ikkje kan stemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er valdagen, måndag 13. sept. kl. 10. Ta kontakt med servicekontoret på tlf. 71 18 40 00.

Kontaktinformasjon

Hilde Rekdal
Saksbehandlar
E-post
Telefon 900 61 816
Ole Aksel Øveraas
Konsulent arkiv
E-post
Telefon 482 85 019