Smittevern og val

Smittevern og val

Stortingsvalet 2021 skal gjennomførast uavhengig av pandemisituasjonen. Vi følgjer dei til einkvar tid gjeldande smittevernregler.

Alle valglokaler har ekstra fokus på:

  • håndhygiene
  • rengjøring
  • avstandskrav

Ved behov, for eksempel ved et lokalt smitteutbrudd, innføres ekstra smitteverntiltak. 

Det er derfor ikkje nødvendig å definere veljaren som nærkontakt. Det skal være mogleg å stemme utan å vere nærare andre enn 1 meter, og ein skal kunne gjere det på kortare tid enn 15 minutt.

Smittevernråd

  • Hald avstand
  • Ha god handhygiene
  • Ikkje møt opp i vallokalet om du er sjuk

Førehandsstemme når du er i karantene eller isolasjon

Veljarar som på grunn av sjukdom, uførheit eller isolasjonsplikt som følge av covid-19 kan ikke stemme på nokon av dei ordinære førehandsstemmestadene, kan søke om å stemme der dei oppheld seg. Det same gjeld veljarar som er i karantene og som ikkje kan førehandsstemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er fredag før valdagen kl. 10. Ta kontakt med servicekontoret på tlf. 71 18 40 00.

Stemme på valdagen når du er i karantene eller isolasjon

Veljarar som er manntalsført i kommunen og er i isolasjon grunna covid-19, kan i 2021 søke om å stemme der dei oppheld seg også på valgting. Det same gjeld veljarar som er i karantene og som ikkje kan stemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er valgdagen, måndag kl. 10. Ta kontakt med servicekontoret på tlf. 71 18 40 00.

Kontaktinformasjon

Hilde Rekdal
Saksbehandlar
E-post
Telefon 900 61 816